FeNOscholing

Webinar Praktische toepassingen van FeNO!

FeNO is een meting van het uitgeademde stikstofmonoxide en kan verhoogd zijn bij mensen met astma.

Deze techniek bestaat al meer dan 20 jaar, maar krijgt de laatste tijd meer aandacht, omdat het een belangrijke biomarker is om Type 2 inflammatie te herkennen en te monitoren.

Steeds meer ziekenhuizen gebruiken FeNO in hun dagelijkse praktijk voor diagnostische doeleinden, om iets te kunnen zeggen over gevoeligheid voor inhalatiecorticosteroïden, welk astma fenotype het betreft, hoe de therapietrouw is en om een therapiekeus op te bepalen.

We nodigen u van harte uit om het webinar te volgen.


De volgende punten zullen aan bod komen:

  • Diagnostiek
  • Fenotypering
  • Monitoring
  • Therapietrouw
  • Casuïstiek

De sprekers zijn: 

Ilonka van Veen, longarts
Medisch Spectrum Twente, Enschede

Chantal Wassink - Bergman, longverpleegkundige
Medisch Spectrum Twente, Enschede


Host is:

Walter van Litsenburg, verpleegkundig specialist longziekten
Catharina ziekenhuis, Eindhoven